"Enter"a basıp içeriğe geçin

Kişisel Veri Nedir?

Kişisel Verinin Hayatımızdaki Yeri ve Anlamı

Kişisel veri, sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan bireylerin çok da yabancı olmadığı bir kavram. Geçtiğimiz yıllarda Facebook başta olmak üzere birçok sosyal medya platformunun kişisel verileri işlemesiyle ilgili haberler gördük ve tartıştık. Ancak kişisel veri kavramı Kuzey Kıbrıs’ta hayatımıza 2007’de oluşturulan Kişisel Verilerin Korunması Yasası (KVKY) ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun (KVKK) toplanması ile resmi olarak girdi.

Kimliği belli olsun veya olmasın, veri sahibinin kimliğini ortaya çıkarma ihtimali taşıyan ve veri sahibinin kişisel hayatına dair bilgi içeren herhangi bir bilgi Kişisel Veri olarak adlandırılabilir. Bu veriler yalnızca veri sahibinin adı, soyadı, doğum yeri, doğum tarihi, uyruğu, kimlik numarası gibi veri sahibini teşhis edebileceğimiz bilgiler değildir. Veriye erişimi olan kişiler herhangi bir şekilde bu bilgiye bakarak gerçek bir bireyin kimliğine ulaşabiliyor veya kimliğine ulaşmasa bile bilgiyi bir bireyle ilişkilendirebiliyor ve o görüntülenen bilgi ilgili bireyin kimliğini açığa çıkarma riski taşıyorsa, bu bilgiler kişisel veri kapsamına girmektedir.

Bir bireyin fiziksel, kültürel, ekonomik, psikolojik ve etnik açıdan taşıdığı özellikler ya da telefon numarası, pasaport numarası, kimlik numarası gibi devlet tarafında kayıtlı bilgilerine erişim sonucunda ilgili bireyin belirlenmesini ve tespit edilmesini sağlayan tüm bilgiler kişisel veri kapsamına dahildir.

Bireyin kendi isteğiyle bir işlemi halletmek için verdiği bilgiler (kimlik numarası, telefon numarası vb.) dışında, yüz tanıma programları, ses kaydedici programlar vb. yollarla bireye haber vermeden veya haber verilse bile bireyin rızası olmadan kayıt altına alınan tüm bilgiler de kişisel veri olarak değerlendirilmektedir.

Şirketler ve Kurumlar için Kişisel Verilerde Önemli Detaylar

Kişisel verileri toplayan kişi ve/ya kuruluşların bu veriden bir kazanç sağlayıp sağlamayacak olması kişisel veri topladığı gerçeğini değiştirmemektedir. Dolayısıyla, ileride herhangi bir kazanç sağlama amacı taşıyan bir şirketin topladığı kişisel bilgiler ile, ileride bir kazanç elde etme-kâr amacı gütme amacı taşımayan bir kişi ya da kurumun topladığı kişisel bilgiler arasında herhangi bir fark bulunmamaktadır. Bu bilgilerin tamamı veri sahibinin kimliğine ulaşım imkânı sağlayacağı için kişisel veri kapsamına girmekte olup Kişisel Verilerin Korunması için gerekli süreçlerden geçmelidir.

Bu sebeple, bazı kâr amacı gütmeyen kuruluşların yanlış algısının aksine, bir bireyin bilgisinden kazanç elde etmeyi amaçlamasanız bile o bireyin size teslim ettiği bilgileri KVKY kapsamında depolamak, korumak, ve işlemekten sorumlu hale gelmiş olursunuz.  

Bu yüzden, KVKK’dan gelebilecek herhangi bir yaptırımla karşılaşmamak adına hangi sebeple kişisel veri topladığınız, depoladığınız, veya işlediğiniz fark etmeksizin 1 Şubat 2020’de başlayan KVKK Uyum Süreci kapsamında KVKK Danışmanlığı alarak tuttuğunuz kişisel verileri KVKY uyumlu hale getirmeniz gerekmektedir.